Runy - poradnik dla początkujących

March 12, 2016


Runa – co to jest?

Runa jest wzmocnieniem, które gracz może wykorzystać by zwiększyć statystyki swojego bohatera podczas meczu. Mogą zostać zakupione w sklepie tylko za Punkty Wpływu (ang. Influence Points, IP). Każda runa zapewnia małe wzmocnienie określonego typu, które łączy się z innymi zapewniając większy bonus.

Występują 4 rodzaje run:

- Znaki (ang. Marks) - ofensywne

- Pieczęcie (ang. Seals) - defensywne

- Glify (ang. Glyphs) - magiczne

- Esencje (ang. Quintessences) - różne

Każda strona na runy posiada po 9 slotów na znaki, pieczęcie i glify oraz 3 sloty na esencje. Wraz z rozpoczęciem przygody gracz wyposażony jest w 2 strony. Zakup każdej kolejnej bez promocji wynosi 6300 Punktów Wpływu lub 590 Riot Points (RP). Dostępny jest też pakiet 7 stron za 2600 RP. Dla każdego przywoływacza limit stron wynosi 20.

Runy dzielą się też na 3 kręgi (ang. tiers), różniące się mocą. Aby móc je wykorzystać potrzebny jest odpowiedni poziom przywoływacza (1/10/20). W mojej ocenie należy wykorzystywać tylko runy 3 tieru, gdyż dają największy bonus do statystyk. Do czasu ich odblokowania można całkowicie zaniechać wykorzystywania run niższych kręgów.

Runy nie mogą być ustawiane podczas wyboru bohaterów. Można wtedy wybrać tylko gotowe strony, przygotowane przed meczem.

Na początku przygody z League of Legends,  gracz nie ma możliwości wypełnienia wszystkich miejsc (ang. slot) runami Jednakże wraz ze wzrostem poziomu przywoływacza, zdobywamy możliwość wypełnienia kolejnych slotów . Cały ten mechanizm odblokowywania został przedstawiony na poniższym obrazku:
 

Maksymalna ilość run, jakie może posiadać gracz wynosi 720. Krąg 3 zawiera 684 runy, więc aby uniknąć trudności, nie należy kupować więcej niż 36 run niższych kręgów. W przypadku wyczerpania limitu należy zwrócić się z prośbą do supportu w celu usunięcia niepotrzebnych run.

W poszczególnych typach występuje wewnętrzny podział na runy Główne i Drugorzędne, nie dotyczy to esencji. Drugorzędne runy posiadają słabsze statystki niż ich główne odpowiedniki innych rodzajów (np. pieczęć zwiększająca przelicznik na prędkość ataku). Spowodowane jest to innym sposobem wzmocnienia niż standardowo oferowany. Można to rozróżnić po aurze występującej dookoła runy - każdy poszczególny atrybut świeci się na określony kolor (np. ofensywne na czerwono). Praktyka pokazuje, że wykorzystywane są niemal wyłącznie runy Główne.

Ostatnim podziałem jest rozdział na runy skalujące i zwykłe. Runy skalujące cechują się minimalnymi statystykami bazowymi, które ulegają zwiększeniu wraz ze wzrostem poziomu bohatera. Są one co najmniej dwukrotnie silniejsze niż ich zwykłe odpowiedniki na poziomie 18.
 

 

Spis run

W poniższym spisie przedstawione są wyłącznie polskie nazwy run.

 

Główne Znaki:

Większy Znak Obrażeń Krytycznych +2,23% obrażeń krytycznych (820 IP)

Większy Znak Obrażeń od Ataku +0,95 obrażeń ataku (102 IP)

Większy Znak Przebicia Hybrydowego +0,9 przebicia pancerza / +0,62 przebicia odporności (820 IP)

Większy Znak Prędkości Ataku +1,7% prędkości ataku (410 IP)

Większy Znak Przebicia Odporności +0,87 przebicia odporności (205 IP)

Większy Znak Przebicia Pancerza +1,28 przebicia pancerza (410 IP)

Większy Znak Skalowania Obrażeń od Ataku +0,13 obrażeń ataku na poziom (2,43 na 18 poziomie) (410 IP)

Większy Znak Szansy na Obrażenia Krytyczne +0,93% szansy na trafienie krytyczne (410 IP)

 

Główne Pieczęcie:

Większa Pieczęć Pancerza +1 pancerza (102 IP)

Większa Pieczęć Procentu Zdrowia +0,5% zdrowia (820 IP)

Większa Pieczęć Regeneracji Energii +0,63 regeneracji energii / 5 sekund (820 IP)

Większa Pieczęć Regeneracji Many +0,41 regeneracji many / 5 sekund (205 IP)

Większa Pieczęć Regeneracji Zdrowia +0,56 regeneracji zdrowia / 5 sekund (820 IP)

Większa Pieczęć Skalowania Pancerza +0,16 pancerza na poziom (3 na 18 poziomie) (410 IP)

Większa Pieczęć Skalowania Regeneracji Energii +0,064 regeneracji energii / 5 sekund na poziom (1,15 na 18 poziomie) (820 IP)

Większa Pieczęć Skalowania Regeneracji Many +0,06 regeneracji many / 5 sekund na poziom (1,2 na 18 poziomie) (410 IP)

Większa Pieczęć Skalowania Zdrowia +1,33 zdrowia na poziom (24 na 18 poziomie) (410 IP)

Większa Pieczęć Zdrowia +8 zdrowia (820 IP)

 

Główne glify:

Większy Glif Energii +2,2 energii (820 IP)

Większy Glif Many +11,25 many (410 IP)

Większy Glif Mocy Umiejętności +1,19 mocy umiejętności (410 IP)

Większy Glif Odporności na Magię +1,34 odporności na magię (102 IP)

Większy Glif Skalowania Energii +0,161 energii na poziom (2,89 na 18 poziomie) (820 IP)

Większy Glif Skalowania Many +1,42 many na poziom (25,56 na 18 poziomie) (410 IP)

Większy Glif Skalowania Mocy Umiejętności +0,17 mocy umiejętności na poziom (3,06 na 18 poziomie) (410 IP)

Większy Glif Skalowania Odporności na Magię +0,15 odporności na magię na poziom (2,7 na 18 poziomie) (205 IP)

Większy Glif Skalowania Skrócenia Czasu Odnowienia +0,09% skrócenia czasu odnowienia na poziom (1,67% na 18 poziomie) (410 IP)

Większy Glif Skrócenia Czasu Odnowienia +0,83% skrócenia czasu odnowienia (820 IP)

 

Najczęściej wykorzystywane esencje:

Większa Esencja Mocy Umiejętności +4,95 mocy umiejętności (512 IP)

Większa Esencja Obrażeń od Ataku +2,25 obrażeń od ataku (1025 IP)

Większa Esencja Przebicia Pancerza +2,56 przebicia pancerza (1025 IP)

Większa Esencja Przebicia Odporności +2,01 przebicia odporności (1025 IP)

Większa Esencja Prędkości Ataku + 4,5% prędkości ataku (1025 IP)

Większa Esencja Pancerza +4,26 pancerza (1025 IP)

Większa Esencja Odporności na Magię +4 odporności na magię (1025 IP)

Większa Esencja Procentu Zdrowia +1,5% zdrowia (2050 IP)

Większa Esencja Przebicia Hybrydowego +1,79 przebicia pancerza / +1,4 przebicia odporności (2050 IP)

Większa Esencja Regeneracji Many +1,25 regeneracji many / 5 sekund (1025 IP)

Większa Esencja Regeneracji Zdrowia +2,7 regeneracji zdrowia / 5 sekund (2050 IP)

Większa Esencja Skalowania Regeneracji Many +0,24 regeneracji many / 5 sekund na poziom (4,32 na 18 poziomie) (1025 IP)

Większa Esencja Zdrowia +26 zdrowia (2050 IP)

Większa Esencja Złota +1 złota / 5 sekund (515 IP)

 

Esencje dające unikalne bonusy:

Większa Esencja Doświadczenia +2% doświadczenia (2050 IP)

Większa Esencja Kradzieży Życia +1,5% kradzieży życia (2050 IP)

Większa Esencja Ożywienia +5% skrócenia czasu śmierci (1025 IP)

Większa Esencja Prędkości Ruchu +1,5% prędkości ruchu (2050 IP)

Większa Esencja Wampiryzmu Zaklęć +2% wampiryzmu zaklęć (2050 IP)

 

 

Propozycje zestawów

 

Pomimo ogromnego wyboru, jest kilka podstawowych ustawień, które są najczęściej wykorzystywane. Są to solidne, uniwersalne zestawy sprawdzające się w większości sytuacji. Wybrałem 5 najbardziej podstawowych, które każdy szanujący się gracz powinien posiadać w swoim arsenale. W mojej ocenie nie powinno się rozpoczynać swojej przygody z grami rankingowymi bez przynajmniej pierwszych dwóch.

 

Zestaw 1 – Obrażenia od Ataku

Rodzaj

Znaki

Pieczęcie

Glify

Esencje

Nazwa

Większy Znak Obrażeń od Ataku x9

Większa Pieczęć Pancerza x9

Większy Glif Odporności na Magię x9

Większa Esencja Obrażeń od Ataku x3

Statystyka

Obrażenia od Ataku +8,5

Pancerz + 9

Odporność na magię + 12

Obrażenia od Ataku +6,8

Cena

918 IP

918 IP

918 IP

3075 IP

 

Zestaw 2 – Moc Umiejętności

Rodzaj

Znaki

Pieczęcie

Glify

Esencje

Nazwa

Większy Znak Przebicia Odporności x9

Większa Pieczęć Pancerza x9

Większy Glif Odporności na Magię x9

Większa Esencja Mocy Umiejętności x3

Statystyka

Przebicie Odporności +7,8

Pancerz + 9

Odporność na magię + 12

Moc Umiejętności +15

Cena

1845 IP

918 IP

918 IP

1536 IP

 

Łączna cena obydwu zestawów: 9210 IP

Tyle właśnie należy wydać by móc pewnie wkroczyć w niepewne wody kolejki rankingowej.

 

Zestaw 3 – Obrażenia od Ataku + Prędkość Ataku

Rodzaj

Znaki

Pieczęcie

Glify

Esencje

Nazwa

Większy Znak Obrażeń od Ataku x9

Większa Pieczęć Pancerza x9

Większy Glif Odporności na Magię x9

Większa Esencja Prędkości Ataku x3

Statystyka

Obrażenia od Ataku +8,5

Pancerz +9

Odporność na magię +12

Prędkość Ataku +14%

Cena

918 IP

918 IP

918 IP

3075 IP

 

 

Zestaw 4 - Obrażenia od Ataku + Przebicie Pancerza

Rodzaj

Znaki

Pieczęcie

Glify

Esencje

Nazwa

Większy Znak Przebicia Pancerza x9

Większa Pieczęć Pancerza x9

Większy Glif Odporności na Magię x9

Większa Esencja Obrażeń od Ataku x3

Statystyka

Przebicie Pancerza +12

Pancerz +9

Odporność na magię +12

Obrażenia od Ataku +6,8

Cena

3690 IP

918 IP

918 IP

3075 IP

Można zamienić znaki z esencjami, jednak to ustawienie daje lepsze statystyki.

Po zamianie:

Większy Znak Obrażeń od Ataku x9 || Obrażenia od Ataku +8,5 || 918 IP

Większa Esencja Przebicia Pancerza || Przebicie Pancerza +7,7 || 3075 IP

 

Zestaw 5 – Moc Umiejętności + Skalujące Zdrowie

Rodzaj

Znaki

Pieczęcie

Glify

Esencje

Nazwa

Większy Znak Przebicia Odporności x9

Większa Pieczęć Skalowania Zdrowia x9

Większy Glif Odporności na Magię x9

Większa Esencja Mocy Umiejętności x3

Statystyka

Przebicie Odporności +7,8

Zdrowie na 18 poziomie + 216

Odporność na magię + 12

Moc Umiejętności +15

Cena

1845 IP

3690 IP

918 IP

1536 IP

 

Możliwości ustawień są niezliczone. Do każdej sytuacji można by dopasować inny zestaw run, nie mniej jednak uważam, że przedstawione przeze mnie zestawy są dobrym startem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z LoLem.


TAGI: RunaRunyLolLeague Of LegendsPoradnik
KOMENTARZE